Passievooronderwijs.nl

Visie passievooronderwijs.nl

Wij denken dat mensen alleen leren als zij daar zelf gemotiveerd voor zijn. Echter, de kennis die wordt aangeboden moet wel relevant zijn en aansluiten bij de behoeften.
Deze website is bedoel om kennis aan te bieden die de nieuwsgierigheid prikkelt en stimuleert om te leren en ontdekken. Uiteindelijk is het de student zelf die leert. Wij kunnen slechts faciliteren.

Doordat wij zelf laten zien dat we enthousiast zijn en leuk vinden wat we doen hopen wij ook studenten te kunnen inspireren.

Deze website is een middel om ons enthousiasme over te brengen en geeft hopelijk die prikkel tot inspiratie en nieuwsgierigheid om te leren. Zo ja, dan is onze missie geslaagd.

Kies een onderdeel:

"Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis"
A. Einstein

Of je hier geboren en getogen bent of pas later met Rotterdam kennismaakt, het is een stad waar je snel aan gehecht raakt. Een jonge stad. Wat je ook doet en wie je ook bent, je wordt er snel opgenomen.