Passievooronderwijs.nl

Missie passievooronderwijs.nl

Deze website is een initiatief van twee docenten op de Hogeschool Rotterdam van de MER opleiding.

Wij willen laten zien dat leren en het ontwikkelingen van jezelf leuk is en dat wij er voor gekozen hebben, middels onze professie om studenten hierbij te helpen.

Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe manieren om het leren leuker en aantrekkelijker te maken. Niet alleen voor de student maar ook voor ons zelf. Wellicht dat deze website hier een bijdrage aan kan leveren.

Kies een onderdeel:


"Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis"
A. Einstein

De Hogeschool Rotterdam staat middenin de samenleving. Dat merk je in de lessen, want de dagelijkse praktijk staat centraal in het studieprogramma. In projecten krijg je echte problemen uit de praktijk voor je kiezen, waarvoor je samen met andere studenten een oplossing moet vinden. Oplossingen die daarna ook echt worden toegepast. De opleidingen zijn praktijkgericht. De laatste twee jaar van je studie besteed je minstens de helft van je tijd aan werken in de praktijk.