Passievooronderwijs.nl

Contactinformatie

Passievooronderwijs.nl

Dave van Limborgh

info@passievooronderwijs.nl

Kies een onderdeel:


"Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis"
A. Einstein

De Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs waar inmiddels 25000 studenten aan hun carrière werken. De Hogeschool Rotterdam benut de kennis en ervaring van de beroepspraktijk voor haar opleidingen.